Vizyonumuz & Misyonumuz

Misyonumuz

‘İnsandan insana' düsturundan ilham alarak çıktığımız bu yolda, yardımseverlik duygusunu toplumun her kesimine yaygınlaştırmak, sevgi ve merhamet köprüleri kurarak ihtiyaç sahiplerine doğrudan yardım ulaştırmaktır. Mağdur ve muhtaç durumdaki insanların ihtiyaçlarına coğrafya, dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapmaksızın hızlı ve etkili bir şekilde müdahale ederek insanların yaşamında olumlu bir etki bırakmak için mücadele etmektir. Bağışçılarımızın ve gönüllülerimizin desteğiyle, ihtiyaç sahiplerine umut ve dayanışma sunmak ve insanlar arasında güçlü bağlar kurmaktır. Özellikle insanlığın ortak değerlerini yücelterek, yardımseverliğin bir yaşam tarzına dönüştüğünden emin olana kadar çalışmaktır.

 

 

Vizyonumuz

Dünyanın neresinde olursa olsun, toplumsal eşitliğe ve insan haklarına saygıyı öne çıkararak, tüm insanlığın güvende, sağlıklı ve onurlu bir yaşam sürmesini sağlamaktır. İnsanlar arasında kurduğumuz samimi köprülerle, sınırları aşan, farklı kıtalardaki insanların birbirlerine destek olduğu ve birbirinin yardımına koştuğu, her alanda aktif çalışma yapma kapasitesine sahip, şeffaflık ilkesine bağlı bir yardım hareketi oluşturmaktır. Sadece maddi değil, aynı zamanda manevi destekle de insanların hayatına dokunup, insanlar arası dayanışma ve sevginin gücünü vurgulayarak, dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine sevgi ve umut sağlamaktır. Hep birlikte daha adil bir dünya, parlak bir gelecek ve herkesin herkesten emin olduğu bir hayat için çalışmaktır.

EMiN İnsani Yardım Derneği

EMiN İnsani Yardım Derneği dünyanın her yerinde temel ihtiyaçlarını temin konusunda sıkıntı yaşayan insanlara, her türlü yardım faaliyetlerini organize etmek üzere kurulmuş olan, kamu yararı statüsüne sahip, gönüllülük ve özveri esasına göre çalışan hükümet dışı bir sivil toplum kuruluşudur.

Banka Bilgileri


EMiN e.V. IBAN: DE91 5023 4500 0437 8000 01 BIC: KTAGDEFFXXX KT Bank AG

İletişim


Wolffring 66, 12101

Berlin / Almanya


+49 (0) 179 510 1734

[email protected]